Ganddal Skolekorps - Gøy for alle!

Har du lyst til å spille et instrument ? Det finnes mange gode grunner til å spille i korps:

SAMSPILL
Det å lykkes sammen er det viktigste i skolekorpset. Vi lærer av hverandre og gjøre hverandre gode

 

MESTRINGSFØLELSE
I skolekorpset lærer vi å spille et instrument. Alle liker å mestre, og øvelse gjør mester

 

ALLE ER MED
Alle starter på sitt nivå og alle er likeverdige. 

 

FELLESSKAP
På turer, kurs og seminarer møtes vi på tvers av alder og får venner for livet. Foresattes medvirkning gir unik mulighet til å bli kjent med de andre barnas foresatte. Vi synes det er kjekt at de voksne kan være med.

 

TRYGGHET
Vi får en trygg oppvekst og en hobby for livet.

 

FRITID MED LÆRING FOR LIVET
Å spille i skolekorps byr på tilhørighet og kameratskap. Gjennom deltakelse i en gruppe der alle er avhengige av hverandre for å oppnå et godt resultat, utvikles også evnen til å respektere og ta hensyn til hverandre på demokratisk og medmenneskelig vis. Spilling i skolekorps bidrar til å øke både selvstendighet, samarbeidsevne og evne til å ta ansvar- noe som hjelper ungene i andre sammenhenger også- ikke minst på skolen- og senere; i arbeidslivet.

 

HJERNETRIM FOR FULL MUSIKK
Musikk er et fenomen som stimulerer hjernens evne til logisk tenkning, resonnement og kreativitet. Hendene, halsen og munnen opptar mesteparten av hjernens kontrollkapasitet. Oppøving av ferdigheter på blåseinstrumenter utvikler derfor store deler av hjernens styringspotensial.
Forskning viser at regelmessig, systematisk øving på et musikkinstrument øker oppfatningsevnen gjennom både synet og hørselen, samtidig som konsentrasjon og koordinasjon forbedres vesentlig. Dette har en stor overføringsverdi i forhold til andre fag og aktiviteter, særlig lesing, skriving og matematikk.

 

MUSIKALITET
I skolekorps skaper man musikken selv- i stedet for å bare konsumere musikk som andre har skapt.Musikkutøving byr på unike muligheter for følelsesmessig utvikling gjennom å uttrykke og bearbeide stemninger og følelser, uavhengig av språket. Kontakt med musikk fremdyrker også evnen til å oppfatte, skape og verdsette estetiske opplevelser som beriker den totale livskvaliteten.