Ganddal Skolekorps - Gøy for alle!

Politiattest

Verv i frivillige organisasjoner krever politiattest. 

 

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest. Norges Musikkorps Forbund innførte dette kravet 1. oktober 2009. NMF har samarbeidd tett med Norges Idrettsforbund og andre organisasjonar i Frivillighet Norge som har innført krav om politiattest.

 

Målsettingen med ordninga er å ivareta tryggheten til mindreårige og mennesker med utviklingshemming. I tillegg er det også viktig at frivillige og tillitsvalgte kjenner at deres personvern er godt ivaretatt.

 

 

 

For Ganddal Skolekorps gjelder følgende:

 

 • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold skal fremlegge politiattest.
  Dette inkluderer ledsagere på turer og seminarer.
  Dette inkluderer nattevakter på turer og seminarer (minimum 2 personer pr vakt)
 • Politiattestene skal fornyes minst hvert tredje år, eller i sammenheng med at en person endrer rolle i korpset.
 • Foreldre som er med på tur og ikke er ledsager for andre barn trenger ikke attest.
 • Ansvarlig person som håndterer ordningen i korpset er:

Nestleder:

Monica Olsen
e-post: monica@komdegut.net
tlf.: 97042581  

 

 

Søknadsprosedyre 

 

For å få godkjent politiattest er det viktig å bruke rett skjema og fylle ut skjemaet på rett måte. Korpset først skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, og deretter skal søkeren selv søke om attest. Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

 

Trinn 1: Korpset

 1. Korpset fyller ut skjema for å bekrefte behovet:
  BEKREFTELSE BEHOV SKJEMA
  I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal korpset fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.
 2. Korpset gir utfylt skjema til søkeren.
 3. Registrerer fremvist politiattest i sitt system. 

 

 

Trinn 2: Søkeren

 1. Logge seg inn på SØKE ATTEST  med hjelp av MinID, BankID eller Buypass. 
 2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra korpset)
 3. Laste opp en bekreftelse av formål som en fått fra korpset.
 4. Vente på svar
 5. Fremvise politiattesten til den i korpset som er ansvarlig. 

 

 

 

Taushetsplikt

 

Begge representantene har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til.

 

Politiattesten blir skrevet ut på papir og blir sendt til adressen som er oppgitt i søknaden eller til adressen som er registrert i folkeregisteret med vanlig post. Politiet sender aldri ut attestar på e-post, og det blir heller ikke opplyst om innholdet i politiattester på telefon. 

 

Politiattesten inneheld kun opplysninger om personen for tida er sikta/tiltalt eller tidlegare ilagt forelegg/dømt for brudd på reglar i straffeloven om

seksualforbrytelser ovanfor barn. 

 

Politiattest blir skrevet ut på grunnlag av opplysningar frå politiet sine register. Politiet har taushetsplikt om desse opplysningane.

 

   


Read file