Ganddal Skolekorps - Gøy for alle!

Historie

Skrevet til 60 års jubileumet i 2015

 

I 1955 TOK Ganddal foreldrelag initiativ til å opprette et eget skolekorps på Ganddal. Lærer Olav Vik ble korpsets første formann og sammen med Tore Øvestad får de den største æren for at korpset kom i gang.

 

9 mars 1955 fikk forventningsfulle unge gutter gjennomgå opptaksprøve for å se om «de hadde øyra for musikk». 22 av 41 oppmøtte fikk lov til å begynne. 

 

Uniformer og instrumenter var dyrt, og guttene var svært stolte da de 17.mai 1956, for første gang kunne marsjere gjennom Ganddal i røde jakker og grå bukser.

Enda var det imidlertid ikke råd til instrumenter til alle, så noen måtte spille blokkfløyte.

Først i 1958 fikk også Ganddals jenter innpass.

Økonomi var lenge et stort problem, men korpset fikk støtte fra Høyland kommune og Høyland Sparebank. I 1960 ble det vedtatt at dirigenten skulle få lønn. Han skulle få 100 kroner for de årene han hadde dirigert.

 

Ragnar Åse tegnet de to første fanene (i bruk frem til 1980).

 

I 1994 ble korpsets slagverkere norgesmestre i ensemblespill, og i 2004 deltok hele korpset i sin første korpskonkurranse.

 

Det er mye som koster i korpsvirksomhet. 17. mai og Ganddalsdagen er de største inntektskildene. Tilsynsvakt på Ganddal skole er også en viktig økonomisk kilde.

 

I 1973 fikk korpset sin egen drilltropp. De siste årene har det dessverre vært vanskelig å opprettholde denne. I 2014 ble det besluttet å satse på en gjennomgående oppbygging av selve korpset før videre satsning på drill

I dag teller vi 14 medlemmer i hovedkorpset, og har hele 8 nye aspiranter, totalt 22 medlemmer.

 

Vi fikk ny og engasjert hovedirigent fra og med høsten 2015, Hanne Marthe Grønneberg-Wick, og korpset er inne i en fin musikalsk utvikling.

 

Ganddal skolekorps har med jevne mellomrom vært på ulike turer,
både i inn og utland, også rene sosiale turer til Sirdal og nå sist til Frafjord. 

Vi har et veldig godt og sosialt miljø, der alle medlemmene tar vare på hverandre.

 

Korpset står for meningsfull og positiv fritidsaktivitet og står for verdier som engasjert, inkluderende og inspirerende. Vi sprer glede til våre omgivelser med glade opptredener og fin musikk, ikke minst på nasjonaldagen.