Velkommen til Ganddal Skolekorps

Vil du bli med å spille med oss?
Registrer deg

Korps
=
+ Talentutvikling 
+ Livslang læring 
+ Ingen reservebenk

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, seminarer.

Alle er med

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.

Hvilket instrument liker du?

Bli med og spill med oss
Registrer deg i skjemaet og bli med i korpset.
Søk
Driftes av Styreportalen AS