Vi i Ganddal skolekorps vil gjerne komme i kontakt med alle som har lyst til å begynne å spille i korps. Vi har ikke fått gjennomført rekruttering på skolene som normalt i år, men vi vil starte opptak av nye medlemmer så fort som det lar seg gjøre til høsten. Da vil vi ha instrument prøving og oppstartseminar


Det er flott hvis du tar kontakt allerede nå, så noterer vi deg på listen vår. Send en e-post til leder@ganddalskolekorps.no med navn, fødselsdato, eventuelle ønsker om instrument og kontaktinformasjon. Fint med litt informasjon om dere har noen bakgrunn fra korps også. Vi rekrutterer fra 3.dje klasse og oppover.


Vi gleder oss til å komme tilbake til en normal korps hverdag og til å møte deg!

Bydelens skolekorps heter Ganddal Skolekorps. 

Korpset står for meningsfull og positiv fritidsaktivitet og står for verdier som engasjert, inkluderende og inspirerende. 

 

Vi sprer glede til våre omgivelser med glade opptredener og fin musikk, ikke minst på nasjonaldagen. 

 

Fra høsten 2015 har vi hatt en engasjert hovedirigent, Hanne Marthe Grønneberg-Wick, og korpset er inne i en fin musikalsk utvikling og god vekst. 

 

Ganddal skolekorps er med jevne mellomrom på ulike turer, både i inn og utland. Vi har et veldig godt og sosialt miljø, der alle medlemmene tar vare på hverandre.

 

 

Ganddal Skolekorps - Gøy for Alle